Certificarea SMI a companiilor PPC

Suntem dedicați clienților și partenerilor noștri în a respecta angajamentele asumate.

Certificarea SMI a companiilor PPC

Asigurăm calitatea serviciilor pentru clienți, sănătatea și siguranța oamenilor cu care lucrăm, protejarea mediului în zonele în care activăm, cu un consum energetic eficient, sunt clar definite și certificate.

Toate companiile din Grupul PPC au implementat și mențin un Sistem de Management Integrat al Calității – Sănătății și Securității în Muncă – Mediului – Energiei (SMI) și dețin certificate de conformitate în raport cu:

  • ISO 9001:2015 (managementul calității – clienții noștri beneficiază de servicii optime atunci când interacționează cu noi);
  • ISO 45001:2018 (managementul sănătății și securității ocupaționale – angajații și colaboratorii sunt protejați, iar riscurile de accidentare sunt ținute sub control);
  • ISO 14001:2015 (managementul mediului – avem grijă ca activitățile noastre să aibă un impact redus asupra mediului, instalațiile noastre să nu afecteze factorii de mediu: sol, subsol, aer, apă, resurse naturale, floră, faună, populație).

De asemenea, companiile noastre sunt monitorizate periodic de organismele acreditate care ne-au acordat certificările și care realizează evaluări periodice, procese care asigură și garantează îndeplinirea constantă a condițiilor asociate.

Documente utile

Certificat ISO 45001/2018
pdf (792,74 KB)
Certificat ISO 14001/2015
pdf (778,25 KB)
Certificat ISO 9001/2015
pdf (864,14 KB)