Informații despre companii

Află detalii juridice despre companiile PPC în România.

Date legale

PPC Energie S.A.

Sediul social: Bd. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 6, camera 6.8, sector 3, București
Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J40/12303/2007
Cod unic de înregistrare (CUI): 22000460
Capital social subscris şi vărsat (RON): 140.000.000
IBAN: RO54 CITI 0000 0007 2507 1019, cont deschis la Citibank Europe PLC, Dublin – Sucursala România

PPC Energie Muntenia S.A.

Sediul social: Bd. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 5, camera 5.3, sector 3, București
Nr. de ordine în Registrul Comerţului: J40/14506/2008
Cod unic de înregistrare (CUI): 24387371
Capital social subscris şi vărsat (RON): 37.004.350
IBAN: RO52 CITI 0000 0007 2507 6002, cont deschis Citibank Europe PLC, Dublin – Sucursala România

Rețele Electrice Muntenia S.A.

Sediul social: Bd. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 3, sector 3, București
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/1859/2002
Cod unic de înregistrare (CUI): 14507322 
Capital social subscris şi vărsat (RON): 271.365.250

Rețele Electrice Banat S.A.

Sediul social: Bd. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 3, camera 3.33, sector 3, București
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/3793/2024
Cod unic de înregistrare (CUI): 14490379
Capital social subscris și vărsat (RON): 382.153.800

Rețele Electrice Dobrogea S.A.

Sediul social: Bd. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 3, camera 3.21, sector 3, București
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/3794/2024
Cod unic de înregistrare (CUI): 14500308
Capital social subscris și vărsat (RON): 280.285.560

PPC Renewables Romania S.R.L.

Sediul social: Bd. Mircea Vodă, nr. 30, et. 4, camera 4.2, sector 3, București
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/7000/2011
Cod unic de înregistrare (CUI): 15034770
Capital social subscris și vărsat (RON): 2.930.631.000

PPC Blue Romania S.R.L.

Sediul social: Bd. Mircea Vodă, nr. 30, cam. 4.7, etaj 4, sector 3, București
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/1951/2019
Cod unic de înregistrare (CUI): 40645073
Capital social subscris și vărsat (RON): 7.993.840

PPC Advanced Energy Services Romania S.R.L.

Sediul social: Bd. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 4, camera 4.11, sector 3, București
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/1952/2019
Cod unic de înregistrare (CUI): 40645170
Capital social subscris și vărsat (RON): 7.044.450

PPC Trading S.R.L.

Sediul social: Bd. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 7, camera 7.6, sector 3, București
Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J40/15554/2020
Cod de identificare fiscală (CIF): 43335379
Capital social subscris și vărsat (RON): 2.737.050
IBAN: RO20 BACX 0000 0020 8793 0001, cont deschis la Unicredit Bank – Sucursala Grigore Mora

PPC – Public Power Corporation Romania S.A.

Sediul social: Bd. Mircea Vodă, nr. 30, etaj 8, București
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7495/2024
Cod unic de înregistrare (CUI): 17043219
Capital social subscris și vărsat (RON): 863.540.950

PPC Servicii Comune S.A.

Sediul social: Bd. Mircea Vodă, nr. 30, et. 7, camera 7.9, sector 3, București
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/12896/2007 
Cod unic de înregistrare (CUI): 22054362
Capital social subscris şi vărsat (RON): 33.000.000

+