Client vulnerabil

Informații despre consumatorul vulnerabil

Află care sunt criteriile de eligibilitate pentru încadrarea la consumator vulnerabil și beneficiile pregătite pentru această categorie de clienți.

Tot ce trebuie să știi despre consumatorul vulnerabil

Clienții vulnerabili sunt persoanele singure sau familiile care au nevoie de măsuri de protecție socială pentru satisfacerea nevoilor esențiale ale gospodăriei.

Principalele măsuri de protecție socială

Legea consumatorului vulnerabil (Legea 226/2021) precizează criteriile de încadrare a familiilor și persoanelor singure în categoria consumatorilor vulnerabili de energie, precum și măsurile de protecție socială.

Măsurile de protecție socială pot fi atât financiare, cât și non-financiare, ele fiind finanțate din bugetul de stat, bugetele locale sau din fonduri europene. Legea se aplică pentru activitățile de distribuție și furnizare a energiei electrice, energiei termice, gazelor naturale și combustibililor solizi și/sau petrolieri către consumatorii vulnerabili de energie.

Detalii suplimentare despre ajutorul de încălzire a locuinței:

Valoarea de referință ce nu poate fi mai mică de 250 lei/lună, pentru gaze naturale, și de 500 lei/lună, pentru energie electrică.

Conform legii, primarul localității în care clientul vulnerabil are domiciliul stabilește dreptul la ajutor pentru încălzire, solicitând informații altor instituții/autorități sau, după caz, pe baza anchetei sociale efectuate de către serviciul public de asistență socială.

Depunerea documentelor necesare pentru obținerea ajutorului pentru încălzire se face la Administrația Publică Locală (Primăria).

Detalii suplimentare despre ajutorul de supliment pentru energie:

Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei sau separat, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de acordare. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

Detalii suplimentare despre ajutorul de reducere a prețului energiei și gazelor naturale:

Pentru a beneficia de compensații, persoana care solicită reducerea trebuie să fie titularul contractului de furnizare energie electrică/gaze naturale și să lucreze/să aibă domiciliul în localități din Munții Apuseni și/sau în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“.

Criteriile de încadrare și documentele doveditoare sunt verificate de Administrația Locală Publică sau Agenția Teritorială (Primăria), care notifică furnizorul de energie electrică și gaze naturale, iar acesta, la rândul lui, aplică reducerea pe factură.

Măsuri non-financiare disponibile:

Facilități de acces și conectare la sursele de energie
Interzicerea deconectării
Consiliere și informare transparentă despre sursele de energie
Pașii necesari pentru a beneficia de măsurile de protecție socială

Pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, indiferent de sistemul de încălzire utilizat, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere (sau acte doveditoare ale veniturilor) se depun, individual sau prin asociaţiile de proprietari/locatari, la primăria comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială se află locuinţa, de regulă, până la data de 15 octombrie a fiecărui an. Lista completă a documentelor necesare o poți afla de la Administrația Publică Locală (Primăria).

Pe lângă cererea și declarația pe propria răspundere, este bine să ai pregătite și următoarele acte:

  • actele de identitate ale membrilor familiei;
  • acte doveditoare ale locuinței;
  • o copie a facturii de gaze naturale sau energie electrică.

Primarii vor transmite agenţiilor teritoriale, atât în scris, cât şi în format electronic, situaţia centralizatoare privind titularii ajutoarelor, pe fiecare sistem de încălzire, situaţie care va conţine şi venitul mediu net lunar pe membru de familie/al persoanei singure, după caz, şi valoarea ajutorului pentru încălzire.

În situaţia în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispoziţie a primarului, după cum urmează: 

  • începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
  • începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;
  • începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.