Clienți business

Cum poți încheia un contract de furnizare energie electrică?

Pașii și documentele necesare pentru a obține un nou contract de furnizare a energiei electrice

Cum poți schimba furnizorului de gaze naturale pentru contracte business?

Etapele şi documentele necesare procesului de schimbare a furnizorului de către clientul non casnic de gaze naturale se desfăşoară conform Ordinului ANRE nr. 47/2008, respectiv Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale.

Cum alegi noul furnizor de gaze naturale pentru un contract business?

Atunci când dorești să optezi pentru un nou furnizor de gaze naturale într-un contract business, poți iniția procesul de schimbare.

Cum reziliezi contractului de furnizare cu furnizorul actual și închei contractul business de furnizare cu noul furnizor?

Noul furnizor îți va transmite condiţiile de contractare şi va iniția procesul de negociere a clauzelor contractului. În cazul în care accepți oferta noului furnizor, va fi nevoie să transmiți documentele necesare încheierii contractului de furnizare cu furnizorul nou şi confirmarea notificării actualului furnizor.

Contractul se încheie între tine și noul furnizor, luând în considerare termenul necesar denunţării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu actualul furnizor.

Rezilierea contractului de furnizare cu furnizorul actual se face cu respectarea condiţiilor/ clauzelor contractuale prevăzute în contractul actual de furnizare. Dacă schimbarea furnizorului se face prin trecerea de la furnizarea în regim reglementat la furnizarea în regim negociat, îi poți notifica furnizorului actual rezilierea contractului încheiat cu acesta cu un preaviz de 75 de zile.

Denunţarea unilaterală a contractului de gaze naturale din iniţiativa ta devine efectivă sub condiţia achitării tuturor obligaţiilor de plată, mai puţin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Dacă schimbarea furnizorului se face în condiţii de furnizare negociată, îi poți notifica furnizorului actual intenţia de reziliere a contractului de furnizare negociată încheiat cu acesta, cu respectarea termenului şi condiţiilor de denunţare unilaterală prevăzute în contractul respectiv.

Cum este notificat distribuitorul sau transportatorul şi transferul capacităţii rezervate?

Noul furnizor notifică distribuitorului/ transportatorului faptul că va deveni furnizorul clientului începând cu data convenită de către cele două părţi. Notificarea va fi transmisă cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data la care noul furnizor începe să livreze gaze naturale clientului. Furnizorul actual şi furnizorul nou notifică distribuitorului/ transportatorului capacitatea preluată/ predată aferentă consumatorului noncasnic care schimbă furnizorul.

Cum este determinat indexul contorului consumatorului de gaze naturale?

Distribuitorul/ transportatorul convine şi consemnează împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului din ziua în care furnizorul nou începe să vândă gaze naturale clientului. Decontul final de lichidare, după schimbarea furnizorului de gaze naturale, are loc în termen de maximum 42 de zile de la schimbarea furnizorului. Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit şi se desfăşoară în termen de 21 de zile de la data solicitării de către client.

Documente utile

Declaraţia pe proprie răspundere de deținere spațiu
pdf (138,95 KB)