Clienți Business

Încheierea unui contract de furnizare energie electrică

Pașii și documentele necesare pentru a obține un nou contract business de furnizare a energiei electrice

Cum poți încheia un contract de furnizare energie electrică?

Dacă te afli în situația unei schimbări parțiale sau totale a numelui din contractul de furnizare, a preluării prin cumpărare, moştenire, donaţie a unei locuințe sau a unui spațiu deja racordat la energie electrică, fără a fi necesare modificări ale instalației electrice sau pentru un loc de consum nou după obținerea avizului tehnic de racordare.

Cum să completezi cererea de întocmire a contractului de furnizare energie electrică

  1. Completarea cererii de întocmire contract
  2. Actele de spațiu necesare
Informațiile utile pentru completarea cererii de întocmire contract:
  • În formularul Cerere pentru încheiere contract, este necesară înscrierea indexului citit al contorului și îți recomandăm transmiterea unei poze a contorului din care să reiasă seria aparatului de măsură.
  • La secțiunea „Tipul instalației electrice”, în cazul în care ai cumpărat sau închiriat imobilul, te rugăm să selectezi „preluată de la … ”, menționând numele actualului titular al contractului de furnizare. În cazul în care locul de consum nu a fost racordat anterior la rețeaua electrică, veii bifa „nouă”.
Informații utile pentru actele de spațiu necesare

Potrivit prevederilor legale, Declarația privitoare la dreptul locativ trebuie să cuprindă informații despre:

  • deținerea unui drept locativ, cu precizarea calității solicitantului (proprietar/ coproprietar, unic moștenitor, comoștenitor, soț, chiriaș etc)
  • faptul că nu exista litigii locative cu privire la spațiul pentru care se solicită încheierea contractului, iar în cazul în care se dovedește contrariul, exprimarea acordului pentru rezilierea contractului.
Pentru procesarea rapidă a documentelor tale pentru încheierea contractului de furnizare:
Pregătește toate documentele și transmite-le o singură dată.
Asigură-te că ne transmiți inclusiv codul ElecTel al locului de consum (pagina 2 a facturii)

Documente utile

Cerere întocmire contract
pdf (272,94 KB)
Declarație pe propria răspundere act spațiu
pdf (261,28 KB)
Ord. ANRE 5/2023
pdf (3,53 MB)