Egalitate de șanse

Îmbrătişăm diversitatea şi luptăm împotriva prejudecăţilor, mergând dincolo de convenții și tipare rigide.

Diversitate și incluziune: cheia succesului nostru

Ne place diversitatea și recunoaștem că succesul nostru într-o lume care se schimbă cu rapiditate depinde de oamenii cu care lucrăm. Diversitatea lor de vârstă, gen, dizabilitate, etnie, orientare sexuală, confesiune completează diversitatea lor de formare și experiență profesională, ceea ce creează condițiile pentru un mediu efervescent, multivalent, generator de idei noi.

Ne angajăm să asigurăm oportunități de angajare și de avansare în carieră tuturor celor care au profilul profesional pe care îl căutăm. Oferim oportunități egale de dezvoltare indiferent de gen, acordând acces femeilor la poziții de management, cât și în cadrul echipelor noastre tehnice în rețelele de distribuție, în gestionarea centralelor şi în coordonarea proiectelor privind comunitățile locale. Numărul femeilor ingineri, tehnicieni și manageri crește constant.

Suntem o companie multi-generaţională, unde diversitatea de vârstă este esenţială pentru învățare și schimb de cunoștințe. Aducem împreună expertiza tehnologică solidă, dobândită prin ani de experiență, și o abordare inovatoare și antreprenorială. Obținem cele mai bune rezultate prin valorificarea cunoștințelor și experienței specialiștilor seniori, precum şi prin implicarea colegilor tineri în proiecte pline de provocări.

Continuăm să promovăm comportamentele incluzive, pentru a permite tuturor, indiferent de orice dizabilitate, să-și exprime pe deplin potențialul, să-şi urmeze aspirațiile și să-şi continue dezvoltarea profesională. Ne străduim să avem adaptările necesare ca să fim un angajator atrăgător pentru persoanele cu dizabilități.

Această abordare deschisă, bazată pe respect pentru diversitate, este una pe care o încurajăm în toate departamentele, din partea managerilor și a colegilor de la orice nivel. Apreciem diversitatea deoarece știm că atât inovațiile mari, cât și micile îmbunătățiri de zi cu zi devin posibile mai ales în medii inclusive.

Diversitatea înseamnă și posibilitatea de a te reinventa în fiecare zi, de a împărtăși experiențe, de a gândi diferit și de a fi deschis către schimbare. Căutăm persoane care văd diferențele ca oportunități de a învăța și de a se dezvolta.