Clienți rezidențiali

Prețurile și tarifele reglementate pentru serviciile de energie electrică

Pașii și documentele necesare pentru a obține un nou contract de furnizare a energiei electrice

Care sunt prețurile și tarifele reglementate pentru serviciile de energie electrică?

Cum funcționează piața liberă, piața concurențială și tarifele reglementate de energie electrică.

Funizăm energie electrică astfel:

în regim concurențial.
la preț de serviciu universal (SU).
în regim de ultimă instanță (UI), în cazul clienţilor preluaţi de către FUI pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, tarifele reglementate aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei nu se vor mai aplica.

În cazul clienților casnici, care la data de 31 decembrie 2020 au încheiate contracte cadru de furnizare a energiei electrice cu furnizorii de ultimă instanță și a căror consum de energie electrică este facturat la tarif reglementat, aplicarea prețului pentru serviciul universal se va face automat fără a fi necesare demersuri suplimentare din partea clienților casnici.

Furnizorul de ultimă instanță (FUI) este „furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul universal de furnizare”.

Prețurile pentru Serviciul Universal valabile începând cu 1 Ianuarie 2024 pot fi consultate aici. 

Citește aici mai mult despre furnizorul de ultimă instanță.

Clienții care vor să beneficieze de dreptul de eligibilitate și să încheie un nou contract de furnizare a energiei electrice în piața liberă cu PPC pot alege o ofertă tip adresată pentru o perioadă de furnizare minimă de 12 luni.

Poți consulta ofertele PPC aici. 

Dacă vrei să afli mai multe detalii, ne poți contacta la 021 9977, apel cu tarif normal.

Ofertele de furnizare în piața liberă prezintă prețul pentru energia activă (și abonament). Valorile pentru tarifele reglementate de transport, de servicii de sistem și de distribuție, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, valoarea certificatelor verzi și accize vor fi evidențiate distinct în factură și vor fi incluse în suma totală de plată.

Tarifele reglementate în furnizarea energiei electrice sunt:

  • serviciul de transport (introducere în rețea TG + extragerea din rețea TL)
  • servicii de sistem
  • serviciul de distribuție.

Alte componente reglementate sunt:

  • certificatele verzi
  • contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență
  • accizele.

Poți consulta valorile pentru tarifele de transport, servicii de sistem și de distribuție, în funcție de zona de consum (operator de distribuție zonal) în secțiune Documente Utile.

De asemenea, energia electrică reactivă se facturează şi se plăteşte conform Metodologiei privind stabilirea obligaţiilor de plată a energiei electrice reactive şi a preţului reglementat pentru energia electrică reactivă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2014 cu modificările și completările ulterioare.

Prețul energiei electrice reactive din zona Dobrogea este de 0,1640 lei/kVARh, iar pentru zona Banat prețul energiei electrice reactive este de 0,1640 lei/kVARh.

În cazul contractelor din piața liberă, factura emisă conține evidențiate toate valorile pentru tarifele reglementate (defalcat, în funcție de cantitatea facturată). Pentru contractele cadru de furnizare a energiei electrice cu furnizorii de ultimă instanță, prețurile SU aplicate clienților casnici (de la data de 01.01.2021) conțin tarifele de transport, de servicii de sistem și de distribuție. 

În factură se evidențiază distinct numai valoarea certificatelor verzi, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, TVA-ul și accizele.

Certificatul verde este un titlu care atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie. Facturarea certificatelor verzi este prevăzută de Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, act normativ care la art. 8 punctul 4 precizează că „în factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat față de tarifele/ prețurile pentru energia electrică”. Mai multe informații despre certificatele verzi pot fi citite în secțiunea Documente utile.

Contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență reprezintă o sumă datorată lunar de fiecare consumator de energie electrică pentru promovarea și dezvoltarea producerii de energie în sistem de cogenerare de înaltă eficiență, în scopul creșterii eficienței energetice și al îmbunătățirii securității alimentării cu energie, pe piața de energie din România. Poți citi mai multe informații în secțiunea Documente utile.

Potrivit prevederilor art. 355 Cod Fiscal, energia electrică nu este inclusă în lista produselor energetice și nu este un produs energetic în sensul celor definite de Codul Fiscal la secțiunea 6, produse energetice (art. 355). Energia electrică are un cod NC care nu este în lista celor menționate la articolul care reglementează produsele energetice. Astfel, energia electrică este un produs care nu este scutit de acciză.

Documente utile

Ordinul ANRE nr. 91/2022 (cu derogarea precizată la art .18 alin. (4) pe perioada aplicării OUG 27/2022)
pdf (99,45 KB)
OUG 27/2022
pdf (105,69 KB)
Tarife reglementate de energie electrică
pdf (188,43 KB)
Valoarea certificatelor verzi
pdf (218,91 KB)
Contribuție de cogenerare
pdf (138,47 KB)