Panouri fotovoltaice

Instalează-ți panouri fotovoltaice și devino prosumator

Află care sunt beneficile instalării panourilor fotovoltaice și cum poți deveni prosumator.

Instalează-ți panouri fotovoltaice și devino prosumator 

În funcție de zona geografică, sistemul fotovoltaic poate genera o energie totală de aproximativ 3600 kWh/an, adică o producție medie de 300 kWh/lună.

Important de știut este că producția de energie variază și în funcție de anotimp: vara – maximum 480 kWh/lună, iar iarna – maximum 150 kWh/lună.

Panourile fotovoltaice le aduc prosumatorilor multiple îmbunătățiri în stilul de viață și de consum:
Sunt o metodă de economisire
Aduc un consum scăzut de energie și, implicit, facturi de energie mai mici
Mentenanță minimă
Amortizare rapidă a investiției, în special dacă este nerambursabilă
Durată de viață a sistemului de minimum 25 de ani
Monitorizare și controlare la distanță a producției de energie prin telefon, laptop sau tabletă
Care este valoarea finanțării pentru panouri fotovoltaice?

Administrația Fondului pentru Mediu finanțează 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Diferența este suportată de beneficiarul final, din surse proprii.

Perioadă de recuperare investiție

Durata de recuperare este de 2-3 ani
Dacă optezi pentru finanțare nerambursabilă.
Durata de recuperare este de 14 ani
Dacă nu beneficiezi de finanțare.
Care sunt locurile potrivite de amplasare a panourilor fotovoltaice?

Panourile fotovoltaice pot fi amplasate pe orice tip de acoperiș. Pentru a beneficia de randament maxim, unghiul de înclinare ideal ar trebui să fie de 30°, cu orientare către sud. Trebuie să te asiguri că panourile nu vor fi umbrite de obstacole (copaci, alte clădiri mai înalte, coșuri de fum etc). Randament apropiat pot avea și panourile montate pe acoperișuri orientate către est sau vest. Spațiul necesar montajului pe acoperiș al sistemului de 3 kW este de aproximativ 20mp. 

Care sunt serviciile noastre pentru sisteme fotovoltaice?

Sistem fotovoltaic

Panouri fotovoltaice cu puterea instalată: 3kW
Structură de montaj a panourilor fotovoltaice
Invertor solar cu puterea de 3 kW
Contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice
Modulul de comunicație
Materialele pentru conexiuni
Tabloul electric curent continuu/curent alternativ

Servicii oferite

Consiliere pentru accesarea finanțării
Suport în întocmirea proiectului tehnic și a documentațiilor pentru obținerea avizelor și autorizațiilor
Consiliere pentru obținerea ATR-ului
Consiliere în obținerea certificatelor, avizelor și autorizațiilor
Transport și instalare a sistemului
Consiliere pentru racordare și punerea în funcțiune a sistemului
Este important să știi:
  • DACĂ solicitantul dorește să implementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de domiciliu, se va prezenta în plus și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul.
  • DACĂ cererea de finanțare este semnată de altă persoană decât solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta în plus și împuternicirea notarială din care să rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei împuternicite.