Relația client final – furnizor – operator de rețea

Activăm pe piața energiei electrice alături de alți deținători de licență de furnizare și suntem furnizor de ultimă instanță pentru consumatorii care doresc să rămână în piața reglementată de energie electrică.

Care este relația Client final – Furnizor – Operator de Rețea?

Care sunt obligațiile furnizorului?

Ca urmare a separării activității de furnizare a energiei electrice de activitatea de distribuție a energiei electrice, furnizorul prestează pentru consumatorii săi un serviciu de facturare a energiei electrice consumate și de încasare a contravalorii energiei electrice facturate.

Prin contractul de furnizare a energiei electrice, furnizorul se obligă să asigure calitatea serviciului de distribuție a energiei electrice. Pentru realizarea acestui scop, furnizorul încheie, la rândul său, un contract cu operatorul de rețea.

Care sunt obligațiile operatorului de rețea?

Operatorul de rețea este cel care asigură distribuția energiei electrice achiziționate de furnizor, prin rețeaua electrică de distribuție și prin instalația de alimentare, la locul de consum al clientului. Instalația electrică de alimentare a locului de consum, precum și rețeaua electrică de distribuție la care aceasta este racordată sunt în proprietatea, în administrarea și în exploatarea operatorului de rețea.

Tot operatorul de rețea are în gestiune energia electrică consumată în zona sa de distribuție, în acest sens fiind răspunzător de calitatea măsurării energiei electrice, de calitatea citirii contoarelor de energie electrică și de corectitudinea cantităților de energie electrică introduse în sistemul de facturare, pe baza cărora furnizorul emite facturile de energie electrică.

Cine rezolvă sesizările și reclamațiile venite de la consumator?

Tipurile de sesizări și reclamații de mai jos nu pot fi rezolvate direct de către furnizor, acesta fiind, în astfel de situații, un intermediar între consumator și operatorul de rețea, în conformitate cu Standardul de furnizare. Categoriile respective sunt cele adresate furnizorului de energie electrică cu privire la:

  • continuitatea în alimentare;
  • calitatea tehnică a energiei electrice;
  • calitatea comercială a serviciului de distribuție a energiei electrice (care sunt prevăzute în Standardul de distribuție, ca fiind în responsabilitatea operatorului de rețea).

Documente utile

Ordinul nr. 83/2021
pdf (106,40 KB)