Clienți business

Încheierea unui contract business de furnizare a gazelor naturale

Pașii și documentele necesare pentru a obține un nou contract business de furnizare gaze naturale

Cum poți încheia un contract business de furnizare a gazelor naturale?

  1. Încheierea unui contract business de furnizare a gazelor naturale
  2. Documente necesare pentru solicitarea contractului de furnizare a gazelor naturale
Încheierea unui contract business de furnizare a gazelor naturale

În situaţia unui loc de consum nou, înaintea încheierii contractului de furnizare a gazelor naturale, trebuie să fie parcurși paşii necesari racordării la instalaţia de distribuţie a gazelor naturale:

  • obţinerea acordului de acces din partea operatorului de reţea la instalaţia de distribuţie a gazelor naturale;
  • încheierea contractului de racordare cu operatorul de reţea, proiectarea şi execuţia şi recepţia instalaţiei.

Pentru încheierea contractului de furnizare în cazul unui loc de consum racordat la instalaţia de distribuţie, în situaţia schimbării titularului de contract de furnizare gaze naturale sau a unor modificări ale instalaţiei, te rugăm să te informezi cu privire la condiţiile şi documentele necesare de mai jos.

Solicitantul poate fi:

Persoana titulară a dreptului de proprietate sau de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv sau împuternicitul acesteia, în cazul imobilelor individuale
Persoana/reprezentantul legal care este împuternicită/împuternicit în scris de proprietar

*În funcție de particularităţile situaţiei şi actele prezentate, pot fi solicitate documente suplimentare faţă de cele menţionate mai sus.

Documentele completate pot fi transmise scanate prin formularul online de contact, personal la orice magazin al nostru sau prin alte mijloace de corespondenţă agreate.

Te rugăm să ne transmiți într-un singur mesaj toate documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare, pentru o procesare rapidă a documentelor și înregistrarea acestora în sistemul informatic. Pe cât posibil, te rugăm să ne specifici codul de plată al locului de consum pentru care dorești încheierea unui nou contract de furnizare a gazelor naturale.

Documente utile

Declarație pe propria răspundere deținere spațiu
pdf (221,34 KB)
Cerere întocmire contract
pdf (204,99 KB)
Condiții generale de furnizare
pdf (393,41 KB)
Condiții generale de furnizare piață concurențială
pdf (649,48 KB)