Clienți rezidențiali

Încheierea contractului de furnizare gaze naturale

Află toate informațiile utile pentru a solicita încheierea unui contract de gaze naturale.

Tot ce trebuie să știi despre încheierea contractului de furnizare gaze naturale

Dacă vrei să închei un contract de furnizare a gazelor naturale pentru un loc nou de consum, trebuie să parcurgi câțiva pași esențiali racordării la instalaţia de distribuţie a gazelor naturale:

Pași esențiali

Obținere acord
Obții acordul de acces din partea operatorului de reţea la instalaţia de distribuţie a gazelor naturale;
Încheiere contract
Închei contractul de racordare cu operatorul de reţea
Solicitare proiectare
Soliciți proiectarea, execuţia şi recepţia instalaţiei

În cazul în care vrei să închei contractul de furnizare pentru un loc de consum racordat la instalaţia de distribuţie ori în situația în care se schimbă titularul contractului de furnizare gaze naturale sau au loc modificări ale instalaţiei, ai nevoie de câteva acte necesare și să respecți câteva condiții.

Ce documente trebuie să prezinte solicitantul pentru încheierea contractului de furnizare gaze naturale?

Pentru a solicita încheierea contractului de furnizare gaze naturale, persoanele îndreptățite să facă acest lucru trebuie să prezinte furnizorului cel puţin următoarele documente:

  • Cererea de încheiere a contractului de furnizare gaze naturale pentru clienţi casnici – în cazul solicitantului care alege o ofertă anume, în cerere trebuie să se precizeze opţiunea acestuia privind opțiunea aleasă;
  • Oferta aleasă trebuie descărcată de aici și trebuie atașată documentelor prezentate;
  • Copie după actul de identitate/certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al solicitantului/actului de constituire al asociaţiei (în cazul asociaţiilor de proprietari);
  • Declaraţia pe proprie răspundere privind destinaţia spaţiului, precum şi faptul că în locul respectiv gazele naturale sunt utilizate numai pentru desfăşurarea activităţilor casnice.

În funcție de particularităţile situaţiei şi actele prezentate, pot fi solicitate documente suplimentare faţă de cele menţionate mai sus.

Care sunt obligațiile clientului în cazul în care au loc schimbări la locul de consum?

În situaţia în care, la locul de consum care face obiectul contractului de furnizare a gazelor naturale, clientul casnic intenţionează să schimbe destinaţia spaţiului sau să utilizeze gazele naturale pentru desfăşurarea de activităţi comerciale/profesionale/sociale, acesta are obligaţia să notifice în scris furnizorul cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data de la care gazele naturale vor fi utilizate pentru consum noncasnic. În acest caz, clauzele contractuale se vor modifica conform noilor condiţii.

Modalități de transmitere a documentelor

Documentele completate pot fi transmise personal la orice magazin PPC sau online. Poți alege rapid oferta potrivită ție și să închei contractul de furnizare gaze naturale, fară să fie nevoie să te deplasezi.

În cazul în care alegi o altă modalitate de transmitere, te rugăm să incluzi într-un singur mesaj toate documentele necesare pentru încheierea contractului de furnizare, pentru o procesare rapidă și înregistrarea acestora în sistemul nostru informatic. Pe cât posibil, în cazul unui loc de consum existent, este important să ne specifici codul de plată al locului de consum pentru care soliciți încheierea unui nou contract de furnizare a gazelor naturale.

Opțiuni disponibile pentru detalii suplimentare

  • fac o programare pentru o discuție cu un reprezentat PPC în magazinele fizice;
  • contactează un operator PPC în Call Center, printr-un apel telefonic cu tarif normal, la numărul 021 9977, de luni până vineri, în intervalul 08.00-20.00.

Documente utile

Condiții generale furnizare gaze naturale
pdf (440,43 KB)
Declarație pe propria răspundere deținere spațiu
pdf (220,94 KB)
Cerere de încheiere contract de furnizare
pdf (201,92 KB)