Certificatele verzi

Certificatul verde este un titlul care atestă producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie.

Ce sunt certificatele verzi?

  1. Cine acordă certificatele verzi?
  2. Când și cum este permisă tranzacționarea certificatelor verzi?
  3. Cum primești certificate verzi?

Statul român sprijină investitorii în energie verde (regenerabilă) prin intermediul certificatelor verzi și prin asigurarea cadrului legal de comercializare a acestora.

Tranzacţionarea certificatelor verzi este permisă producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie şi operatorilor economici cu obligație de achiziție de certificate verzi.

Certificatul se poate tranzacționa, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piață organizată, în condițiile legii și reprezintă schema suport de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.

În prezent, fiecare MWh de energie verde produs din surse regenerabile este recompensat cu un număr de certificate verzi. Aceste certificate verzi sunt cumpărate de furnizorii de energie electrică, companiile de profil fiind obligate să aibă o anumită cotă de energie regenerabilă în coșul de energie electrică livrată consumatorilor.