Avizul tehnic de racordare

Găsești mai jos tot ce ai nevoie să știi despre avizul tehnic de racordare

Cum obții avizul tehnic de racordare?

Avizul Tehnic de Racordare constituie avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea la cererea unui consumator, asupra posibilităților și condițiilor de racordare la rețeaua electrică.

Utilizatorii rețelelor electrice au obligația solicitării avizului tehnic de racordare sau a actualizării acestuia, după caz, înainte de a începe executarea instalației de utilizare care urmează să fie racordată la rețeaua electrică, respectiv modificarea celei existente.

 1. Ce documente trebuie depuse pentru obținerea avizului tehnic de racordare amplasament?
 2. Când este transmis avizul tehnic de racordare?
 3. Unde se depune cererea pentru avizul de amplasament?

Ce documente trebuie depuse pentru obținerea avizului tehnic de racordare amplasament?

Documentele de mai jos sunt cele de care este nevoie pentru o depunere completă:

 • Cerere pentru obținerea avizului tehnic de racordare cu o putere contractată mai mică de 100 kW :
  • zona Banat  (județele Arad, Caraș – Severin, Hunedoara și Timiș)
  • zona Dobrogea (județele Călărași, Constanța, Ialomița și Tulcea)
  • zona Muntenia (București și județele Ilfov și Giurgiu)
 • Cerere pentru obținerea avizului tehnic de racordare cu o putere contractată mai mare de 100 kW:
  • zona Banat  (județele Arad, Caraș – Severin, Hunedoara și Timiș)
  • zona Dobrogea (județele Călărași, Constanța, Ialomița și Tulcea)
  • zona Muntenia (București și județele Ilfov și Giurgiu)
 • Mandatul gratuit
 • Avizul de amplasament/ acord unic (copie)
 • Studiul de soluţie pentru racordarea la reţeaua electrică (dacă a fost elaborat)
 • Datele tehnice şi energetice caracteristice locului de producere sau de consum al utilizatorului
 • Certificatul de urbanism în termen de valabilitate (copie)
 • Planul de situație la scară (1:500, 1:1000), cu amplasarea în zonă a locului de producere/ consum, vizat de emitentul certificatului de urbanism, ca anexă la acesta, pentru construcţiile noi sau pentru construcţiile existente care se modifică (copie)
 • Planul urbanistic zonal (PUZ) aprobat sau planul urbanistic de detaliu (PUD) aprobat, dacă acesta a fost solicitat prin certificatul de urbanism (copie)
 • Autorizaţia de construire a obiectivului, în termen de valabilitate, în copie, în situaţia în care se solicită racordarea unei organizări de şantier
 • Actul de identitate pentru persoane fizice sau copia certificatului de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice
 • Actul de proprietate sau orice alt înscris care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului, incintei ori clădirii în care se constituie locul de producere sau de consum pentru care se solicită racordarea (copie); (în cazul spaţiilor închiriate, este necesar şi acordul notarial al proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice).

Când este transmis avizul tehnic de racordare?

După depunerea documentației complete și achitarea contravalorii tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare (ATR), operatorul de rețea va emite avizul în maxim 30 zile calendaristice.

Unde se depune cererea pentru avizul de amplasament?

Documentaţia pentru emiterea avizului de amplasament se depune de către solicitant

*Racordarea la o rețea electrică este reglementată de Ordinul ANRE nr. 59/2013 (cu modificările și completările din Ordinele ANRE nr. 63/2014, 111/2018 și 15/2019) pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public.

Documente utile

Ord. ANRE 63/2017
pdf (818,94 KB)
Ord. ANRE 59/2013
pdf (281,58 KB)
Mandat gratuit
pdf (111,67 KB)
Cerere și chestionar pentru obținere ATR cu o putere mai mica de 100 KW
pdf (104,37 KB)
Cerere și chestionar pentru obținere ATR cu o putere mai mare de 100 KW
pdf (179,68 KB)