Despăgubire în cazul deteriorării aparaturii electrocasnice

Furnizorul de energie îți poate acorda despăgubiri atunci când deteriorarea aparaturii electrocasnice a intervenit în urma unor evenimente din culpa distribuitorului.

Cum procedezi pentru a primi despăgubiri în cazul deteriorării aparaturii electrocasnice?

Furnizorul de energie îți poate acorda despăgubiri atunci când deteriorarea aparaturii electrocasnice a intervenit în urma unor evenimente din culpa distribuitorului.

Condiții de acordare despăgubiri

Există încheiat un contract de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum în care s-a produs evenimentul.
Solicitarea este transmisă în maximum 10 zile lucrătoare de la data apariției supratensiunii accidentale.
Cererea de despăgubire este corect completată (nume titular, adresa locului de consum, date de contact, data evenimentului, valoarea estimată a prejudiciului).

Ce urmează din partea furnizorului?

Verifică dacă solicitarea este completă
Solicită distribuitorului o analiză a incidentului reclamat
Îți va transmite răspunsul primit din partea distribuitorului, în urma analizei incidentului reclama
În cât timp este nevoie să prezint documente justificative?

Dacă ești îndreptățit să primești despăgubiri, în termen de 60 de zile lucrătoare este nevoie să prezinți documentele justificative în vederea calculării despăgubirilor, precum și modalitatea de acordare a sumei stabilite pentru despăgubire (virament bancar sau mandat poștal).

Procesul de acordare al despăgubirilor este reglementat prin Ordinul ANRE nr. 177/2015 pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate, ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa distribuitorului (operatorului de rețea).

Cum trimit solicitarea de despăgubire?

Solicitarea de despăgubire poate fi transmisă prin orice orice canal de comunicare scris.

Documente utile

Cerere pentru acordarea despăgubirilor
pdf (162,68 KB)