Achitarea facturii după data scadentă

Achitarea facturii după data scadentă duce la aplicarea unor dobânzi penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere.

Ce se întâmplă dacă achiți factura după data scadentă?

Care sunt dobânzile penalizatoare care se aplică atunci când achiți factura după data scadentă?

Contractele pe piaţa reglementată

Dacă achiţi factura după perioada de graţie (adică după alte 30 de zile de la data scadentă menţionată pe factură), se vor calcula dobânzi penalizatoare de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat următoare datei de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Contractele pe piaţa liberă

Dacă achiţi factura după data scadenței menţionată pe factură, se vor calcula dobânzi penalizatoare de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat următoare datei de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Modalități de plată

Consultă secțiunea  Modalități de plată pentru informații suplimentare